Service en Garantie
 
Informatie
Informatie over onze garantieregeling.
 
Service formulier (binnenkort actief)
Voor het melden van een klacht op uw meubel.
 

Valid HTML 4.01 Transitional

 
 
Garantiebepaling
Alle meubels die door ons worden aangeboden, zijn met de grootste zorg geselecteerd om hoogstaande kwaliteit te kunnen waarborgen.

Mochten ondanks onze kwaliteitscontroles uw meubels gebreken vertonen dan kunt u rekenen op onze goede garantieregeling.

Hoe werkt onze garantieregeling?

Wij verlenen de koper een garantie op de constructie c.q. het geraamte van het geleverde meubel, gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van de levering. Deze garantie geldt niet ten aanzien van de bekleding van de constructie c.q. het geraamte, tenzij er sprake is van een aanwijsbare technische fout.

Onze garantieverplichtingen gedurende genoemde periode van 3 jaar, omvatten:


Tot 1 jaar na de levering: reparatie- en vervangingskosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen geheel voor onze rekening;

Vanaf 1 jaar en tot 2 jaar na de levering: reparatie- en vervangings-kosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen gedeeltelijk, namelijk voor 2/3 (twee/derde) voor onze rekening;

Vanaf 2 jaar en tot 3 jaar na de levering:
reparatie- en vervangings-kosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen gedeeltelijk, namelijk voor 1/3 (één /derde) voor onze rekening.


Drie jaar na factuurdatum?

De garantie op meubels vervalt drie jaar na de factuurdatum. Om onze klanten zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn bieden wij voor servicegevallen die buiten deze garantietermijn vallen bieden wij ook nog graag een oplossing, u kunt hiervoor informeren in onze showroom.

Servicegevallen kunt u rechtstreeks aanmelden door op “Service formulier” te klikken of door telefonisch contact op te nemen met (053) 431 05 96.